Ondersteunende DIENSTEN

7592-safety-integrated-teaser

Preventie

De zorg voor de veiligheid en het welzijn van alle medewerkers, leerlingen en derden alsook de zorg voor het leefmilieu is een prioriteit van KOGEKA bij het uitvoeren van alle activiteiten.

ICT

Onze ICT-dienst (KOGEKA.IT) bestaat uit een enthousiast team van techneuten die elke dag het beste geven om onze werking technologisch te ondersteunen.

hotel-marketing-manager-increase-yield

Aankoop

De aankoopdienst van KOGEKA wil door een efficiënte samenwerking met de verschillende diensten de totaalkost voor het organiseren van onderwijs en de schoolrekening voor de leerlingen verminderen.

operator

TechnischeDIENST

Welbevinden van leerlingen en personeel heeft te maken met een aantal materiële condities zoals een goede huisvesting en infrastructuur, hygiënische en veilige leef- en werkomstandigheden, aangename en goed uitgeruste les- en vaklokalen, werkplaatsen en praktijkruimtes.

Personeelsdienst

Het uitgangspunt voor de personeelsadministratie is dat elk personeelslid op zijn/haar school terecht moet kunnen voor alle administratieve verplichtingen.

Marketing-Manager

Financiële Dienst

KOGEKA wil haar beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk beheren. Om de aanwending van die middelen op te volgen, moeten alle inkomsten, uitgaven, investeringen, schulden, tegoeden en betalingen systematisch worden verantwoord en geregistreerd.