We willen u informeren over:

Onze visie

DUAAL LEREN

STEM

DE KOGEKA VISIE

Sinds 1999 stelt KOGEKA zich tot doel om een divers, transparant en evenwichtig studieaanbod te realiseren in de regio Geel-Kasterlee en omgeving vanuit een christelijk mensbeeld, als katholieke dialoogschool.
De scholengemeenschap wil kwaliteitsvol onderwijs aanbieden om alle kinderen en jongeren te helpen volgens hun eigen mogelijkheden en interesses maximale leerwinst te boeken. Ze besteedt daarbij veel aandacht aan de zorg voor elke individuele leerling. Zo willen we meewerken aan zijn of haar talenten- en persoonlijkheidsontwikkeling.

Lees meer…

Levensecht eigentijds duurzaam leren (LED-Leren)

De scholengemeenschap KOGEKA heeft een pedagogisch concept uitgewerkt dat in al haar scholen geïmplementeerd wordt, aangepast aan het aanwezige leerlingenpubliek. Al onze scholen willen namelijk actieve, maatschappelijk geëngageerde en zelfbewuste kinderen en jongeren vormen.
Zij kennen hun talenten en slagen erin op een flexibele en assertieve manier om te gaan met de veranderingen in de samenleving van vandaag en morgen. 

Meer info over LED-Leren…

Modernisering secundair onderwijs

KOGEKA heeft het ruimste aanbod van studiekeuzes in de regio. Die rijkdom willen we koesteren. Zowel jongeren die op 12 jaar een duidelijke keuze willen maken als zij die hun interesses nog verder willen verkennen, kunnen bij ons terecht. Zo worden weloverwogen studiekeuzes mogelijk voor het tweede leerjaar, want alle aangeboden keuzemodules zijn relevant voor de basisopties in het tweede jaar.

Meer lezen…

Zorgen voor elkaar en leerzorg

Elke leerling van KOGEKA moet de beste versie van zichzelf kunnen worden, ook al vraagt dit van de school, de ouders en de leerling zelf een meer dan gemiddelde inspanning. Wij willen als scholengemeenschap ons best doen om maximale kansen te bieden aan de persoonsontwikkeling en aan het leerproces van elke leerling. De school heeft immers als missie om kinderen en jongeren te vormen en op te voeden tot kritische, weerbare en geëngageerde mensen die hun verantwoordelijkheid kunnen opnemen in de maatschappij van vandaag en morgen.

Meer lezen over ons zorgbeleid…

Science Technology Engineering Mathematics (STEM)

Met STEM (Science Technology Engineering Mathematics) waait er een gunstige nieuwe wind door onderwijsland. KOGEKA was bij de pioniers op het vlak van STEM in Vlaanderen en vult dit begrip resoluut, in al haar scholen, in als geïntegreerde STEM (iSTEM) van een hoog abstractieniveau. We leggen de nadruk op onderzoekend leren, met de bedoeling het probleemoplossend vermogen van de leerlingen te verhogen. We gebruiken daarvoor toekomstgerichte thema’s en we pakken die vak-, graad- en schooloverstijgend aan: iSTEM is team work. Elk STEM-project start met een uitdagende onderzoeksvraag en bevat de vier componenten (S, T, E en M) in voldoende mate. iSTEM is LED-leren voor wetenschappen, wiskunde en techniek.

Meer info over STEM binnen KOGEKA…

Duaal leren

In een duaal schooltraject leer je zowel in de school als in een bedrijf je vak gedurende het hele schooljaar. Algemene vorming, beroepsgerichte vorming en werkervaring zijn op mekaar afgestemd en je verwerft de vaardigheden die je nodig hebt om een kwalificatie te behalen zowel op de werkvloer als op school. Het leertraject bestaat dus uit een les- en werkcomponent die op elkaar zijn afgestemd en samen een samenhangend geheel vormen. 

Lees meer over Duaal leren…

Katholieke dialoogschool

Het pedagogisch project van onze school is ingebed in het project van de katholieke dialoogschool. In onze school verwelkomen we gastvrij iedereen, van welke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook. Als katholieke dialoogschool verwachten we dat ouders echte partners zijn voor de opvoeding en vorming die de school hun kinderen verstrekt.

Lees meer…

ICT & Onderwijs

ICT en onderwijs zijn net zoals in het bedrijfsleven één mooi samengesmolten geheel. Lessen binnen KOGEKA worden opgebouwd op en rond technologische innovaties. Smartschool en Office365 als leerplatform en collaboratie tool, ons eigen Fablab als innovatiecentrum en Bring Your Own Device voor leerlingen en leerkrachten zijn hier slechts enkele voorbeelden van. Bovendien staan we momenteel voor heel grote digitale vraagstukken. Hoe zal VR, AR, MR  & AI het onderwijslandschap gaan veranderen. Tijdens dit proces willen wij, als ICT-dienst van KOGEKA, onze leerkrachten en collega’s zoveel mogelijk bijstaan, ondersteunen en motiveren tijdens hun (les)activiteiten zodat zij zich optimaal kunnen inzetten voor overdracht van kennis en begeleiding van leerlingen. Wij zien ICT als een middel om leerkrachten hun lessen te verrijken en doen er alles aan om dit zowel technisch als pedagogisch te ondersteunen. 

Bekijk de website van onze ICT-Dienst…

veiligheid, welzijn en Leefmilieu

De zorg voor de veiligheid en het welzijn van alle medewerkers, leerlingen en derden alsook de zorg voor het leefmilieu is een prioriteit van KOGEKA bij het uitvoeren van alle activiteiten. Daarom wordt preventie bewust geïntegreerd in het dagelijks reilen en zeilen van de scholen.
De interne preventiedienst van KOGEKA adviseert en ondersteunt het schoolbestuur, de directie, de werknemers en de leerlingen bij de toepassing van wettelijke en maatschappelijke welzijns- en milieuaspecten. De dienst werkt hierbij intens samen met alle andere diensten, zowel algemeen als op de scholen.

 

ONS VIJFDE KOGEKA MAGAZINE

Ons jaarlijks KOGEKA magazine presenteren we deze keer ook digitaal. 
In deze uitgave kom je meer te weten over het leven in onze dynamische scholen in Geel en Kasterlee. 

Je kan ons magazine lezen door links op de cover te klikken of downloaden door op deze link te klikken.

Onze Scholen

KOGEKA bestaat uit één basisschool en vijf secundaire scholen. 
Een overzicht:

Basisschool
Sint Dimpna Geel · Basisschool (kleuter- en lager onderwijs)
1ste graad 
Sint Aloysius Geel of Sancta Maria Kasterlee
2de en 3de graad
Sancta Maria Kasterlee / Sint Dimpna Geel · College /  Sint Jozef Geel  / Sint Maria Geel